Train-de-Trainer

Een gecertificeerde trainer leidt pm’ers, leid(st)ers en studenten op tot basisbekwame medewerkers in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Train-de-Trainer Basistraining VVE

De vier organisaties van Vier VVE hebben de exclusieve licentie voor het geven van de train-de-trainer Basistraining VVE.
De train-de-trainer Basistraining VVE is bedoeld voor trainers en mbo-docenten.
Na het volgen van de train-de-trainer zijn trainers en mbo-docenten bevoegd de Basistraining VVE in hun werkveld uit te voeren.

Opzet en inhoud van de train-de-trainer
De training bestaat uit drie dagen training en het maken van praktijkopdrachten gerelateerd aan het werkveld.
De inhoud/voorwaarden voor trainers en docenten kunt u onderaan deze pagina vinden.

Voorwaarden voor deelname
- Trainers dienen een geldig trainerscertificaat te hebben van (minimaal) één van de volgende programma’s: Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken en Uk en Puk.
- Mbo-docenten dienen werkzaam te zijn aan een erkende mbo-opleiding en gekwalificeerd te zijn voor de opleidingen PW en/of OA.

Doel van de train-de-trainer
Docenten en trainers maken zich de uitgangspunten, inhoud en werkwijzen van de Basistraining VVE eigen.

Onderdelen/inhouden:

- Achterliggende uitgangspunten en gemaakte keuzes
- Opbouw van de training als geheel
- Trainingsfilosofie
- Inzicht in de twaalf bijeenkomsten; draaiboek, hand-outs, materialen, literatuur
- Werken met filmfragmenten
- Invulling praktijkbegeleiding studenten / coaching pedagogisch medewerkers
- Werken met het portfolio
- Werken met het Competentieprofiel
- Werken met het docenten/trainerslogboek

Data
De eerstvolgende Train-de-Trainer Basistraining VVE vindt plaats op:
- Donderdag 29 maart 2018
- Donderdag 26 april 2018
- Donderdag 24 mei 2018

Hier vindt u de voorwaarden voor trainers en hier de voorwaarden voor docenten.

Het aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij basistrainingvve@nji.nl.