FAQ

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Kunnen we als organisatie deelnemen aan de Basistraining VVE?
Ja dat kan. Dat kan als in-company training. Daarvoor kan je het best contact opnemen met een trainer bij jullie in de buurt. Via deze link kom je bij het trainersoverzicht. Deze trainer kan jullie vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Ik zou graag trainer willen worden. Wat zijn de eisen?
Om deel te kunnen nemen aan Train-de-Trainer, moet je gecertificeerd trainer zijn voor (minimaal) één van de volgende VVE-programma’s: Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken  en Uk & Puk.

Voldoet de Basistraining VVE aan de wettelijke scholingseisen voorschoolse educatie?
Beroepskrachten voorschoolse educatie dienen, naast een taaleis van ten minste niveau 3F (Mondelinge taalvaardigheid en Lezen), een module voorschoolse educatie van minimaal 12 dagdelen te hebben gevolgd. De Basistraining VVE voldoet daaraan. Zie Dossier VVE. 

Voldoet de Basistraining VVE aan de eisen van de gemeente
Voor veel gemeentes is de Basistraining VVE voldoende. Deze training voldoet immers aan de wettelijke scholingseisen voorschoolse educatie. Sommige gemeenten stellen echter extra eisen zoals het volgen van een Koptraining in één van de vier VVE-programma’s.

Wat zijn de eisen aan het deelnemen aan de Koptraining?
Om deel te kunnen nemen aan een koptraining moet men gecertificeerd zijn als vast medewerker. Informatie over de koptrainingen kan je vinden bij de betreffende programma’s.

Ik ben klaar met mijn opleiding PW en zoek werk. Overal vragen ze om een VVE-certificaat. Kan ik dat bij jullie halen? Wat kost dat? Moet ik dan ergens stage lopen? Zo ja, zorgen jullie daar dan voor?
Op de lijst met gecertificeerd trainers kan je kijken naar een trainer bij jou in de buurt. Deze kan je informeren of het mogelijk is deel te nemen aan een trainingsgroep. Zij kan je aangeven wat de kosten zijn. Om deel te kunnen nemen aan een trainingstraject is het een voorwaarde dat je opdrachten in de praktijk kunt uitvoeren.
Daarvoor is het zaak dat je minimaal drie dagdelen in de praktijk werkzaam bent. Dat kan in dienstverband, maar ook onbetaald. Je zult zelf een praktijkplek moeten regelen.

Ik heb de PABO gedaan en zou eigenlijk graag op een peuterspeelzaal met VVE gaan werken.
Is mijn opleiding voldoende? Zo nee, krijg ik vrijstellingen?
Om in een peuterspeelzaal te kunnen werken moet je voldoen aan de eis dat je gecertificeerd bent voor VVE. In jouw geval ben je dat niet en zal je een volledige training moeten volgen.

Ik heb de Basistraining VVE van 12 dagdelen gevolgd via mijn mbo- of hbo-opleiding. Wat kan ik met mijn theoriecertificaat? Of met mijn theorie- en praktijkcertificaat?

Wat kost de training Vier VVE voor invallers?
Voor invallers geldt dat je de eerste zes bijeenkomsten volgt uit het programma voor vaste medewerkers. Daarna volgt als afsluiting nog een extra bijeenkomst. Mocht je alsnog een vaste aanstelling krijgen, dan hoef je alleen de laatste zes bijeenkomsten voor vaste medewerkers te volgen. Wat de kosten zijn, kan zo niet gezegd worden. Daarvoor kan je het best contact opnemen met een trainer bij jou in de buurt. Deze vind je op de lijst met gecertificeerd trainers op de site.