Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

.

De inhoud van de Basistraining VVE:

 • Gebaseerd op recente inzichten uit literatuur en onderzoek;
 • Aangescherpt vanuit de feedback van een expertgroep met vertegenwoordigers uit de
    wetenschap, het werkveld en de opleidingen;
 • Uitgevoerd en geëvalueerd in acht pilot trainingsgroepen en op basis daarvan bijgesteld.

In de Basistraining VVE staan veel voorkomende (spel)activiteiten en dagelijkse routines centraal. Pedagogisch medewerkers leren om vanuit deze activiteiten de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden, te verrijken en te verdiepen. Uitgangspunten zijn de (brede) ontwikkeling van jonge  kinderen (hoe zij spelend leren) en de rol van de beroepskracht daarbij (handelingsgericht en doelgericht observeren, begeleiden en stimuleren). Er is veel aandacht voor de interactievaardigheden, zowel in de trainingsbijeenkomsten als tijdens de coaching.

De Basistraining VVE heeft de volgende kenmerken:

 • Theorie wordt verbonden aan toepassing in de praktijk (opdrachten die direct verbanden leggen
    met inhoud voor de eigen groep (kinderen, collega’s en ouders).
 • Opgedane kennis en vaardigheden worden systematisch uitgewisseld met de andere
    deelnemers. Dit zorgt voor verdieping en het opbouwen van een professionele cultuur.
 • Opbouw van portfolio om eigen ontwikkeling vast te leggen.
 • Training en coaching gaan hand in hand.

De coaching wordt afgestemd op de behoefte en de vraag van de individuele deelnemer. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van filmopnamen, observaties, feedbackgesprekken en mondeling (voordoen). Het portfolio dat de deelnemers opbouwen, is daarbij leidend.