Vier VVE

Drie organisaties hebben hun jarenlange expertise op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen gebundeld. CED-Groep, De Activiteit en de Rolf groep werken samen binnen Vier VVE en hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam de Basistraining VVE ontwikkeld.

Richtlijnen Basistraining VVE van Vier VVE en het geven van trainingen


Fysiek trainen
De voorkeur voor de bijeenkomsten van de Basistraining VVE van VierVVE is trainingen in fysieke vorm aan te bieden.
Er wordt uitdrukkelijk geen toestemming gegeven voor het maken van een online of e-learning basistraining VVE van VierVVE, noch afgeleide vormen.

Enkele trainingen via digitale verbinding
Wel geven we, bij uitzondering in deze beperkende corona-tijd, de mogelijkheid maximaal 4 bijeenkomsten via een digitale verbinding te laten verlopen door jou als bevoegd trainer. (Skype, Teams, Google classroom o.i.d.). Dit geldt voor de groepen die in of voor de eerste coronaperiode gestart zijn (maart 2020). Voor nieuwere groepen blijft het aantal digitale trainingen voorlopig op maximaal 2.

Klik hier voor de daarbij geldende richtlijnen.

Iedereen dezelfde sterke basis

De Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat uit 12 dagdelen, biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (Wet Oke). Sommige gemeenten stellen extra eisen aan de training, zoals het volgen van een koptraining van een specifiek programma.
Met de Basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen.  Pedagogisch medewerkers begeleiden en stimuleren de ontwikkeling en het leren; dit is zeker belangrijk voor kinderen met risico op  onderwijsachterstanden. Pedagogisch medewerkers leren in de Basistraining VVE goed naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo maken zij het verschil!

Jarenlange expertise gebundeld


De gemeente Amsterdam is eigenaar van de Basistraining VVE. De gemeente heeft deze training laten ontwikkelen door de ontwikkelaars van landelijk erkende en veelgebruikte VVE-programma's. Er was behoefte aan een goede, algemene basis in kennis en vaardigheden voor vve-professionals, ongeacht het programma waarmee ze in de praktijk werken. De gemeente Amsterdam stelt de materialen van de Basistraining VVE beschikbaar aan organisaties voor kinderopvang en onderwijsinstellingen in Nederland die hun medewerkers willen laten trainen of de lesstof in het curriculum willen verwerken. De gemeente wil waarborgen dat de inhoud van de Basistraining VVE op een kwalitatief goede manier wordt gebruikt. De materialen worden daarom aangeboden in combinatie met een training voor pedagogisch medewerkers of Train-de-Trainer waarin de producten aan trainers en/of docenten worden overgedragen. Aan deze trainingen zijn kosten verbonden.

De Activiteit

Inge Haarsma 

Alkmaar/'s-Hertogenbosch

Meer weten

CED-Groep

Susanne de Kruif

Rotterdam

Meer weten

de Rolf groep

Gerreke Gierveld - Ochten

Meer weten